EST : ENG : RUS
Viimati muutunud
Keeletestimise keskkond TESTEST 18.02.2014

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.

Infomaterjalid 18.02.2014

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.

Statistika ja analüüsid 18.02.2014

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.

Duplikaadi taotlemine 18.02.2014

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.

Eesti keele tasemeeksmitööga tutvumine 18.02.2014

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.

Eesti keele õppe kulude hüvitamine ESF programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" raames 18.02.2014

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.

Eesti keele õppe kulude hüvitamine riigieelarvelistest vahenditest 18.02.2014

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.

 

 Riigieelarvelistest vahenditest hüvitatakse eesti keele õppe kulud Eesti Vabariigi kodakondsuse taotlejatele ja Keeleinspektsiooni poolt keeleeksamitele suunatud isikutele. Mõlemal juhul maksab hüvitist Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus.

KEELEÕPPE HÜVITAMINE KODAKONDSUSE TAOTLEJATELE:

Teabeleht eksaminandile 18.02.2014

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.

Info eesti keele tasemeeksami tegijatele, kes terviseseisundi tõttu pole võimelised sooritama eksamit üldises korras 18.02.2014

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.

Kuidas registreeruda. Registreerumise blankett 18.02.2014

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.

Konsultatsioonide ajad 18.02.2014

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.

Eksamite ajad 2010 18.02.2014

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.

Eksamite ajad 2012 18.02.2014

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.

Eksamite ajad 2011 18.02.2014

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.

Eesti keele oskuse tasemed 18.02.2014

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.

Eesti keele oskuse tasemed 18.02.2014

NB! Veebileht on kolinud.

Info eksamite kohta on leitav SA Innove kodulehel.

Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012 24.05.2013

Ajaloo riigieksam 2012 24.05.2013

Eesti keele riigieksam 2012 24.05.2013

Inglise keele riigieksam 2012 24.05.2013

Saksa keele riigieksam 2012 24.05.2013

Prantsuse keele riigieksam 2012 24.05.2013

Vene keel võõrkeelena riigieksam 2012 24.05.2013

Matemaatika riigieksam 2012 23.05.2013

Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid 03.05.2013

Põhikooli matemaatika lõpueksam 2012 15.04.2013

Põhikooli prantsuse keele lõpueksam 2012 26.03.2013

Põhikooli vene keel võõrkeelena lõpueksam 2012 26.03.2013

Põhikooli saksa keele lõpueksam 2012 26.03.2013

Põhikooli inglise keele lõpueksam 2012 26.03.2013

Põhikooli keemia lõpueksam 2012 26.03.2013

Geograafia lõpueksam 2012 26.03.2013

Põhikooli bioloogia lõpueksam 2012 26.03.2013

Põhikooli ajaloo lõpueksam 2012 26.03.2013

Põhikooli vene keele ja kirjanduse lõpueksam 2012 26.03.2013

Põhikooli eesti keele ja kirjanduse lõpueksam 2012 26.03.2013

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus lõpetas 1. augustist 2012 tegevuse, kõik senised tegevusvaldkonnad viidi üle Sihtasutusse Innove 05.02.2013

Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri nr 4 17.01.2013

Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri nr 3 17.01.2013

617acd28b6d3fdc8f6be2ddef7fe2a44.jpg

Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri nr 2 16.01.2013

617acd28b6d3fdc8f6be2ddef7fe2a44.jpg

Põhikooli füüsika lõpueksam 2012 16.01.2013

Eksamikeskus 19.11.2012

Põhikooli ühiskonnaõpetuse lõpueksam 2012 18.11.2012

Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri nr 13 12.11.2012

Õppematerjalid 10.09.2012

Põhikooli lõpueksamid 03.09.2012

Andmed 2008.a. riigieksamitele registreerimise kohta 28.08.2012

Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri nr 12 09.08.2012

617acd28b6d3fdc8f6be2ddef7fe2a44.jpg

Füüsika riigieksam 2012 26.07.2012

Tööpakkumised 03.07.2012