EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid

» Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid


Riigieksami arendamine:

Vene keele riigieksami arendamise komisjoni koosseis ja ülesanded

Vene keele riigieksami arendamine. Tegevuskava

Спецификация государственного экзамена по русскому языку 2012 (Проект)

Пояснения к государственному экзамену по русскому языку 2012

Vene keele riigieksam 2012 (PP esitlus)

2012. a vene keele riigieksami infopäeva materjal

 

Abiks õpetajatele ja õpilastele

Katseeksami koolide nimekiri

Государственный экзамен по русскому языку 2012. Демонстрационный вариант

 

Katseeksam 2011

2011. aasta vene keele katseeksami analüüs

2011. aasta vene keele katseeksami analüüs (vene keeles)

Lugemisülesannete hindamisjuhend 2011

Kirjandi hindamisjuhend 2011


Katseeksam 2010

Lugemisülesannete hindamisjuhend 2010

Kirjandi hindamisjuhend 2010

Õpilaste tagasiside

2010. aasta vene keele katseeksami lühianalüüs

Katseeksam 2010 (Анализ пробного экзамена по русскому языку)


viimati muudetud: 03.05.2013
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid