EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Riigieksamite materjalid 2012 > Ühiskonnaõpetus

» Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012


Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012

Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012 (vene keeles)

Arutlusosa hindamisjuhend 2012

Arutlusosa hindamisjuhend 2012 (vene keeles)

Riigieksami ülesandeid 2009-2011

Riigieksami ülesandeid 2009-2011 (vene keeles)

2011. a ühiskonnaõpetuse riigieksami lühianalüüs

viimati muudetud: 24.05.2013
»Riigieksamite materjalid 2012
»Eesti keel
»Vene keel
»Ajalugu
»Ühiskonnaõpetus
»Matemaatika
»Bioloogia
»Geograafia
»Füüsika
»Keemia
»Inglise keel
»Saksa keel
»Prantsuse keel
»Eesti keel teise keelena
»Vene keel võõrkeelena
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid