EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Riigieksamite materjalid 2012 > Eesti keel teise keelena

» Eesti keel teise keelena riigieksam 2012


2012. a eesti keele teise keelena riigieksami eristuskiri

2011. a eesti keele teise keelena riigieksami lühianalüüs

2012. a eesti keele teise keelena riigieksami läbiviimisjuhend


Eksamiülesanded, I vihik. Demonstratsioonvariant

Eksamiülesanded, II vihik. Demonstratsioonvariant

Eksami suuline osa. Demonstratsioonvariant

Kuulamisosa helifail

Hindamisjuhend
viimati muudetud: 18.01.2012
»Riigieksamite materjalid 2012
»Eesti keel
»Vene keel
»Ajalugu
»Ühiskonnaõpetus
»Matemaatika
»Bioloogia
»Geograafia
»Füüsika
»Keemia
»Inglise keel
»Saksa keel
»Prantsuse keel
»Eesti keel teise keelena
»Vene keel võõrkeelena
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid