EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Riigieksamite materjalid 2011 > Vene keel võõrkeelena

» Vene keele kui v??rkeele riigieksam 2011

Eristuskiri

2011. aasta vene keele riigieksami läbiviimisjuhend

Vene keele riigieksami suulise osa läbiviimisjuhend

 

Vene keele riigieksami ülesanded, I vihik. Demonstratsioonvariant

Vene keele riigieksami ülesanded, II vihik. Demonstratsioonvariant

Kuulamisosa helifail I. Demonstratsioonvariant

Kuulamisosa helifail II. Demonstratsioonvariant

Kuulamisosa helifail III. Demonstratsioonvariant

Eksami suuline osa. Demonstratsioonvariant

Eksami võti. Demonstratsioonvariant

Hindamisjuhend. Demonstratsioonvariant

 

2010. a vene keele kui võõrkeele riigieksami lühianalüüs

viimati muudetud: 21.03.2011
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Eesti keel
»Ajalugu
»Vene keel
»Bioloogia
»Geograafia
»Ühiskonnaõpetus
»Matemaatika
»Füüsika
»Keemia
»Saksa keel
»Eesti keel teise keelena
»Inglise keel
»Vene keel võõrkeelena
»Prantsuse keel
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid