EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Riigieksamite materjalid 2011 > Ühiskonnaõpetus

» Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2011


Ühiskonnaõpetuse riigieksamist 2011

Ühiskonnaõpetuse riigieksamist 2011 (vene keeles)

Arutlusosa hindamisjuhend 2011

Arutlusosa hindamisjuhend 2011 (vene keeles)


Ühiskonnaõpetuse riigieksami ülesandeid 2009-2010

Ühiskonnaõpetuse riigieksami ülesandeid 2009-2010 (vene keeles)

2010.a ühiskonnaõpetuse riigieksami lühianalüüs

viimati muudetud: 14.06.2011
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Eesti keel
»Ajalugu
»Vene keel
»Bioloogia
»Geograafia
»Ühiskonnaõpetus
»Matemaatika
»Füüsika
»Keemia
»Saksa keel
»Eesti keel teise keelena
»Inglise keel
»Vene keel võõrkeelena
»Prantsuse keel
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid