EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Riigieksamite materjalid 2011 > Prantsuse keel

» Prantsuse keele riigieksam 2011

Eristuskiri

2011. aasta prantsuse keele riigieksami läbiviimisjuhend

2011. aasta prantsuse keele riigieksami suulise osa korraldusjuhend

 

Prantsuse keele riigieksami ülesanded, I vihik. Demonstratsioonvariant

Prantsuse keele riigieksami ülesanded, II vihik. Demonstratsioonvariant

Kuulamisosa helifail I. Demonstratsioonvariant

Kuulamisosa helifail II. Demonstratsioonvariant

Kuulamisosa helifail III. Demonstratsioonvariant

Eksami suuline osa, õpetaja kaart. Demonstratsioonvariant

Eksami suuline osa, õpilase kaart. Demonstratsioonvariant

Eksami suuline osa, õpetaja rollikaart. Demonstratsioonvariant

Eksami suuline osa, õpilase rollikaart. Demonstratsioonvariant

 

viimati muudetud: 21.03.2011
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Eesti keel
»Ajalugu
»Vene keel
»Bioloogia
»Geograafia
»Ühiskonnaõpetus
»Matemaatika
»Füüsika
»Keemia
»Saksa keel
»Eesti keel teise keelena
»Inglise keel
»Vene keel võõrkeelena
»Prantsuse keel
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid