EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Riigieksamite materjalid 2011 > Matemaatika

» Matemaatika riigieksam 2011

Matemaatika riigieksami ülesandeid 2009-2010

Matemaatika riigieksami ülesandeid 2009-2010 (vene keeles)

 

Matemaatika riigieksami infoleht

Matemaatika riigieksami eristuskiri

Matemaatika 2011 a riigieksami lühianalüüs

Matemaatika 2010 aasta riigieksami lühianalüüs

viimati muudetud: 28.10.2011
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Eesti keel
»Ajalugu
»Vene keel
»Bioloogia
»Geograafia
»Ühiskonnaõpetus
»Matemaatika
»Füüsika
»Keemia
»Saksa keel
»Eesti keel teise keelena
»Inglise keel
»Vene keel võõrkeelena
»Prantsuse keel
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid