EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Riigieksamite materjalid 2011 > Inglise keel

» Inglise keele riigieksam 2011

Eristuskiri

2011. aasta inglise keele riigieksami läbiviimisjuhend

2011. aasta inglise keele riigieksami suulise osa läbiviimisjuhend


Inglise keele riigieksami ülesannete I vihik. Demonstratsioonvariant

Inglise keele riigieksami ülesannete II vihik. Demonstratsioonvariant

Kuulamisosa helifail. Demonstratsioonvariant

Suuline osa. Õpetaja kaart. Demonstratsioonvariant

Suuline osa. Õpilase kaart. Demonstratsioonvariant

Suuline osa. Teemakaardid. Demonstratsioonvariant

Hindamisjuhend. Demonstratsioonvariant

 

2010. a inglise keele riigieksami lühianalüüs

viimati muudetud: 03.05.2011
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Eesti keel
»Ajalugu
»Vene keel
»Bioloogia
»Geograafia
»Ühiskonnaõpetus
»Matemaatika
»Füüsika
»Keemia
»Saksa keel
»Eesti keel teise keelena
»Inglise keel
»Vene keel võõrkeelena
»Prantsuse keel
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid