EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Riigieksamite materjalid 2010 > Prantsuse keel

» Prantsuse keele riigieksam 2010

Prantsuse keele 2010. a riigieksami osad, ajaline kestvus ja ülesandetüübid

2010.a prantsuse keele riigieksami läbiviimise juhend

2009. a pranstuse keele riigieksami lühianalüüs

Gümnaasiumi võõrkeelte riigieksami ülesandetüüpe tutvustav kogumik. Kogumikku on täiendatud 2009. aasta riigieksami kirjutamis- ja rääkimisosa ülesannetega. Kogumikku võib kasutada eksamiks valmistumisel.

Kuulamisosa   (Ülesandetüüpe tutvustava kogumiku kuulamisosa helifailid) 


Eksamitöö sooritamist täies mahus saab proovida, kasutades varasemate eksamitööde materjale.


viimati muudetud: 15.03.2010
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel
»Vene keel
»Füüsika
»Keemia
»Matemaatika
»Ühiskonnaõpetus
»Inglise keel
»Saksa keel
»Vene keel võõrkeelena
»Prantsuse keel
»Eesti keel teise keelena
»Geograafia
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid