EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Riigieksamite materjalid 2010 > Eesti keel teise keelena

» Eesti keele kui teise keele riigieksam 2010

2010.a eesti keele kui teise keele riigieksami osad, ajaline kestvus ja tüüpülesanded

2010. a eesti keele kui teise keele riigieksami lühianalüüs

NB! Eksami läbiviimise juhendeid on täiendatud!

2010. a eesti keele kui teise keele riigieksami läbiviimise juhend

2010. a eesti keele kui teise keele riigieksami suulise osa läbiviimise juhend

2009.a eesti keele kui teise keele riigieksami lühianalüüs

Gümnaasiumi võõrkeelte riigieksami ülesandetüüpe tutvustav kogumik. Kogumikku on täiendatud 2009. aasta riigieksami kirjutamis- ja rääkimisosa ülesannetega. Kogumikku võib kasutada eksamiks valmistumisel.

Kuulamisosa  (Ülesandetüüpe tutvustava kogumiku kuulamisosa helifailid)

Track 1
Track 2
Track 3
Track 4

Eksamitöö sooritamist täies mahus saab proovida, kasutades varasemate aastate eksamitööde materjale.         

 


viimati muudetud: 26.11.2010
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel
»Vene keel
»Füüsika
»Keemia
»Matemaatika
»Ühiskonnaõpetus
»Inglise keel
»Saksa keel
»Vene keel võõrkeelena
»Prantsuse keel
»Eesti keel teise keelena
»Geograafia
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid