EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Riigieksamite materjalid 2009 > Saksa keel

» Saksa keele riigieksam 2009

Korraldusjuhend 2009


Osad, ajaline kestvus ja ülesandetüübid
Keeleteadmised
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemele B2 jõudnud õppur

Riigieksami eksamineerijate ja hindajate koolituse alusmaterjal 2009. a.

 

Gümnaasiumi võõrkeelte riigieksami ülesandetüüpe tutvustav kogumik. NB! 2009.a riigieksamite materjalid on avalikustatud osaliselt. Kogumikku on täiendatud 2009. aasta riigieksami kirjutamis- ja rääkimisosa ülesannetega.

  1. Kuulamisosa (Ülesandetüüpe tutvustava kogumiku kuulamisosa helifailid)
  1. Lugemisosa
  2. Keele struktuuri osa
  3. Kirjutamisosa 
  4. Rääkimisosa
  5. Suulise osa materjalid I
  6. Suulise osa materjalid II
  7. Suulise osa materjalid III

Eksamitöö sooritamist täies mahus saab proovida, kasutades varasemate eksamitööde materjale.

viimati muudetud: 16.11.2009
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel
»Vene keel
»Füüsika
»Inglise keel
»Keemia
»Ühiskonnaõpetus
»Matemaatika
»Prantsuse keel
»Saksa keel
»Eesti keel teise keelena
»Vene keel võõrkeelena
»Geograafia
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid