EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Riigieksamite materjalid 2009 > Eesti keel teise keelena

» Eesti keele kui teise keele riigieksam 2009

2009. aasta eesti keele kui teise keele eksami muudatustest

2009. a. eesti keele kui teise keele riigieksami osad, ajaline kestus ja ülesandetüübid

Gümnaasiumi võõrkeelte riigieksami ülesandetüüpe tutvustav kogumik. NB! 2009.a riigieksamite materjalid on avalikustatud osaliselt. Kogumikku on täiendatud 2009. aasta riigieksami kirjutamis- ja rääkimisosa ülesannetega.

  1. kuulamisosa (Ülesandetüüpe tutvustava kogumiku kuulamisosa helifailid)
  2. Keele struktuuri osa
  3. Lugemisosa 
  4. Kirjutamisosa 
  5. Rääkimisosa
  6. Õpilase leht A1 
  7. Õpilase leht A2
  8. Õpilase leht A3
  9. Õpilase leht A4

Eksamitöö sooritamist täies mahus saab proovida, kasutades varasemaid eksamitööde materjale.

    

viimati muudetud: 16.11.2009
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel
»Vene keel
»Füüsika
»Inglise keel
»Keemia
»Ühiskonnaõpetus
»Matemaatika
»Prantsuse keel
»Saksa keel
»Eesti keel teise keelena
»Vene keel võõrkeelena
»Geograafia
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid