EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Riigieksamite materjalid 2008 > Inglise keel

» Inglise keele riigieksam 2008

Osad, ajaline kestvus ja ülesandetüübid
Keeleteadmised
Euroopa Nõukogu keeleoskustasemele B2 jõudnud õppur
Guidelines for the oral part of the examination 2008
Interviewer’s and assessor’s procedures 2008
Introductory stage (sample)
Scripts (sample)
Students' cards (sample)
Marking scale for speaking
Oral examination - video

2008. a. inglise keele riigieksami ülesanded. 1. vihik
2008. a. inglise keele riigieksami ülesanded. 2. vihik
2008. a. inglise keele riigieksami kuulamise osa

2008. a. inglise keele riigieksami suuline osa

2008. a. inglise keele riigieksami suuline osa

2008. a. inglise keele riigieksami suuline osa

Hindamisjuhend 2008

 

 

 

 

 

 

.

viimati muudetud: 18.03.2009
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Ajalugu
»Bioloogia
»Eesti keel
»Vene keel
»Füüsika
»Inglise keel
»Keemia
»Ühiskonnaõpetus
»Matemaatika
»Prantsuse keel
»Saksa keel
»Eesti keel teise keelena
»Vene keel võõrkeelena
»Geograafia
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid