EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012 > Füüsika

» Põhikooli füüsika lõpueksam 2012


Põhikooli füüsika lõpueksami ülesanded 2012

Põhikooli füüsika lõpueksami ülesanded 2012 (vene keeles)

Põhikooli füüsika lõpueksami hindamisjuhend 2012

Põhikooli füüsika lõpueksami hindamisjuhend 2012 (vene keeles)

Põhikooli füüsika lõpueksamist 2012

Põhikooli füüsika lõpueksamist 2012 (vene keeles)

Põhikooli füüsika lõpueksami eristuskiri

2011. aasta põhikooli füüsika lõpueksami lühianalüüs
viimati muudetud: 16.01.2013
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Eesti keel ja kirjandus
»Vene keel ja kirjandus
»Ajalugu
»Ühiskonnaõpetus
»Matemaatika
»Bioloogia
»Geograafia
»Füüsika
»Keemia
»Inglise keel
»Saksa keel
»Prantsuse keel
»Eesti keel teise keelena
»Vene keel võõrkeelena
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid