EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011 > Ühiskonnaõpetus

» Põhikooli ühiskonnaõpetuse lõpueksam 2011


2011. a põhikooli ühiskonnaõpetuse lõpueksami ülesanded

2011. a põhikooli ühiskonnaõpetuse lõpueksami ülesanded (vene keeles)

 

2011. a lõpueksami hindamisjuhend

2011. a lõpueksami hindamisjuhend (vene keeles)


Põhikooli ühiskonnaõpetuse lõpueksamist 2011

Põhikooli ühiskonnaõpetuse lõpueksamist 2011 (vene keeles)

2010.a ühiskonnaõpetuse lõpueksami analüüs

viimati muudetud: 23.09.2011
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Geograafia
»Ajalugu
»Eesti keel ja kirjandus
»Vene keel
»Matemaatika
»Füüsika
»Keemia
»Bioloogia
»Ühiskonnaõpetus
»Inglise keel
»Saksa keel
»Prantsuse keel
»Eesti keel teise keelena
»Vene keel võõrkeelena
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid