EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011 > Saksa keel

» 2011. a põhikooli saksa keele lõpueksam


2011. a põhikooli saksa keele lõpueksami ülesanded

2011. a põhikooli saksa keele lõpueksami kuulamisosa helifail

Eksami suuline osa, õpetaja kaart A

Eksami suuline osa, õpilase kaart A

Eksami suuline osa, pildid A


2011. a eksami hindamisjuhend (kirjutamine)

2011. a eksami kirjaliku osa võti

2011. a eksami hindamisskaala (suuline osa)


2011. a eksami eristuskiri

2011 a saksa keele põhikooli lõpueksami läbiviimisjuhend

2010. a saksa keele lõpueksami lühianalüüs

viimati muudetud: 27.06.2011
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Geograafia
»Ajalugu
»Eesti keel ja kirjandus
»Vene keel
»Matemaatika
»Füüsika
»Keemia
»Bioloogia
»Ühiskonnaõpetus
»Inglise keel
»Saksa keel
»Prantsuse keel
»Eesti keel teise keelena
»Vene keel võõrkeelena
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid