EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011 > Prantsuse keel

» 2011. a põhikooli prantsuse keele lõpueksam


2011. a põhikooli prantsuse keele lõpueksami ülesanded

2011. a põhikooli prantsuse keele lõpueksami kuulamisosa 1. helifail

2011. a põhikooli prantsuse keele lõpueksami kuulamisosa 2. helifail

Eksami suuline osa, õpetaja kaart

Eksami suuline osa, õpilase kaart

2011. a eksami võti

2011. a eksami hindamisskaala (suuline osa)

Rollimäng. Õpilase kaart

Rollimäng. Õpetaja kaart


Eristuskiri

2011. aasta põhikooli prantsuse keele lõpueksami läbiviimisjuhend

2010. a lõpuksami lühianalüüs

viimati muudetud: 15.02.2012
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Geograafia
»Ajalugu
»Eesti keel ja kirjandus
»Vene keel
»Matemaatika
»Füüsika
»Keemia
»Bioloogia
»Ühiskonnaõpetus
»Inglise keel
»Saksa keel
»Prantsuse keel
»Eesti keel teise keelena
»Vene keel võõrkeelena
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid