EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011 > Inglise keel

» 2011. a põhikooli inglise keele lõpueksam


2011. a põhikooli inglise keele lõpueksami ülesanded

2011. a põhikooli inglise keele lõpueksami kuulamisosa helifail

Eksami suuline osa, õpetaja kaart A

Eksami suuline osa, õpilase kaart A

Eksami suuline osa, pildid A

Eksami suuline osa, teemakaart A


2011. a põhikooli inglise keele lõpueksami hindamisjuhend

2011. a põhikooli inglise keele lõpueksami kirjutamisosa hindamisskaala


Eristuskiri

2011. aasta põhikooli inglise keele läbiviimisjuhend

2010.a inglise keele lõpueksami lühianalüüs

viimati muudetud: 28.06.2011
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Geograafia
»Ajalugu
»Eesti keel ja kirjandus
»Vene keel
»Matemaatika
»Füüsika
»Keemia
»Bioloogia
»Ühiskonnaõpetus
»Inglise keel
»Saksa keel
»Prantsuse keel
»Eesti keel teise keelena
»Vene keel võõrkeelena
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid