EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011 > Geograafia

» Põhikooli geograafia lõpueksam 2011


2011. a põhikooli geograafia lõpueksami ülesannete 1. vihik

2011. a põhikooli geograafia lõpueksami ülesannete 2. vihik

2011. a põhikooli geograafia lõpueksami ülesannete 1. vihik (vene keeles)

2011. a põhikooli geograafia lõpueksami ülesannete 2. vihik (vene keeles)


2011. a lõpueksami hindamisjuhend

2011. a lõpueksami hindamisjuhend (vene keeles)


Geograafia lõpueksami juhend

Geograafia lõpueksami juhend (vene keeles)

2010. a geograafia lõpueksami lühianalüüs

viimati muudetud: 28.06.2011
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Geograafia
»Ajalugu
»Eesti keel ja kirjandus
»Vene keel
»Matemaatika
»Füüsika
»Keemia
»Bioloogia
»Ühiskonnaõpetus
»Inglise keel
»Saksa keel
»Prantsuse keel
»Eesti keel teise keelena
»Vene keel võõrkeelena
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid