EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011

» Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011


Eksamikeskuse kodulehel olevad eksamiülesanded on kaitstud autoriõigusega. Nende ärilistel eesmärkidel kasutamine, levitamine, reprodutseerimine ja eksponeerimine on lubatud vaid eksamikeskuse kirjalikul nõusolekul. Info telefonil 7 350 500 või

Taotlus eksamimaterjalide kasutamise kohta isikutele, kes soovivad materjale levitada või kasutada ning küsida selle eest 3. isikutelt tasu ( Avaldus)

Kui eksamikeskuse kodulehel olevaid eksamiülesandeid soovivad õpilased ja õpetajad kasutada eksamiteks valmistumisel (tunnis, iseseisvalt, konsultatsioonides jm), ei ole mingit taotlust vaja esitada, eksamikeskus soovitab nende materjalide kasutamist eksamiteks ettevalmistumisel.
viimati muudetud: 01.04.2011
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Geograafia
»Ajalugu
»Eesti keel ja kirjandus
»Vene keel
»Matemaatika
»Füüsika
»Keemia
»Bioloogia
»Ühiskonnaõpetus
»Inglise keel
»Saksa keel
»Prantsuse keel
»Eesti keel teise keelena
»Vene keel võõrkeelena
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid