EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010 > Vene keel võõrkeelena

» Põhikooli vene keele kui võõrkeele lõpueksam 2010

2010. a vene keele lõpueksami lühianalüüs

 

2010. a eksamitöö

Kuulamisosa helifail

Eksami suuline osa, õpetaja kaart A

Eksami suuline osa, õpilase kaart A

Pildid 

Hindamisjuhend 2010

Võti 2010

 

Eksami osad, ajaline kestvus ja ülesandetüübid

2010. a põhikooli vene keele lõpueksami läbiviimise juhend

 

 

viimati muudetud: 26.11.2010
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Eesti keel ja kirjandus
»Vene keel ja kirjandus
»Inglise keel
»Saksa keel
»Prantsuse keel
»Vene keel võõrkeelena
»Eesti keel teise keelena
»Matemaatika
»Ajalugu
»Bioloogia
»Füüsika
»Ühiskonnaõpetus
»Geograafia
»Keemia
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid