EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010 > Prantsuse keel

» Põhikooli prantsuse keele lõpueksam 2010

2010. a lõpueksami lühianalüüs

Lõpueksami ülesanded

Kuulamisosa helifail

Kuulamisosa helifail

Eksami suuline osa, õpetaja kaart

Eksami suuline osa, õpilase kaart

Rollimäng, õpetaja

Rollimäng, õpilane

Hindamisjuhend 2010

 

 

Eksami osad, ajaline kestvus ja ülesandetüübid

Eksami läbiviimise juhend 2010

viimati muudetud: 14.12.2010
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Eesti keel ja kirjandus
»Vene keel ja kirjandus
»Inglise keel
»Saksa keel
»Prantsuse keel
»Vene keel võõrkeelena
»Eesti keel teise keelena
»Matemaatika
»Ajalugu
»Bioloogia
»Füüsika
»Ühiskonnaõpetus
»Geograafia
»Keemia
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid