EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008 > Eesti keel teise keelena

» Eesti keel teise keelena põhikooli lõpueksam 2008

2008. a põhikooli eesti keele kui teise keele lõpueksami osad, ajaline kestus ja ülesandetüübid
Keeleteadmised

1. I vihik
2. II vihik
3. Helifail
4. Suuline osa
5. Küsimuste-vastuste kaardid
6. Hindamisjuhend


viimati muudetud: 24.03.2009
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Eesti keel ja kirjandus
»Vene keel ja kirjandus
»Inglise keel
»Prantsuse keel
»Saksa keel
»Vene keel võõrkeelena
»Eesti keel teise keelena
»Matemaatika
»Ajalugu
»Bioloogia
»Keemia
»Geograafia
»Füüsika
»Ühiskonnaõpetus
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid