EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008

» Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008

 

REKKi kodulehel olevad eksamiülesanded on kaitstud autoriõigusega. Nende ärilistel eesmärkidel kasutamine, levitamine, reprodutseerimine ja eksponeerimine on lubatud vaid REKKi kirjalikul nõusolekul.  Info telefonil 7 350 500 või 

Taotlus eksamimaterjalide kasutamise kohta isikutele, kes soovivad materjale levitada või kasutada ning küsida selle eest 3.isikutelt tasu   (taotluse vorm)

Kui REKKi kodulehel  olevaid eksamiülesandeid  soovivad õpilased ja õpetajad kasutada  eksamiteks valmistumisel (tunnis, iseseisvalt, konsultatsioonides jm), ei ole mingit taotlust vaja esitada, REKK soovitab nende materjalide kasutamist eksamiteks ettevalmistumisel.


viimati muudetud: 25.06.2008
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Eesti keel ja kirjandus
»Vene keel ja kirjandus
»Inglise keel
»Prantsuse keel
»Saksa keel
»Vene keel võõrkeelena
»Eesti keel teise keelena
»Matemaatika
»Ajalugu
»Bioloogia
»Keemia
»Geograafia
»Füüsika
»Ühiskonnaõpetus
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid