EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Üldharidus/Välishindamine > Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid

» Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid2008. aasta kevadel jõudis haridusministri moodustatud eesti keele riigieksami arendamise töörühm, mis koosnes HTM-i, eksamikeskuse, emakeeleõpetajate seltsi, Tartu ülikooli ja Tallinna ülikooli esindajatest ning eri koolide õpetajatest, üksmeelsele seisukohale, et praegusel kujul on eksam end ammendanud.
Haridusministri korraldatud ümarlauaarutelul, kus tehti arendusettepanekutest kokkuvõte, lepiti kokku, et 2012. aastast koosneb eesti keele riigieksam kahest osast, milleks on tekstide mõistmine ning tekstiloome, st funktsionaalse lugemis- ning kirjutamisoskuse kontroll.


Riigieksami arendamine:

Eesti keele riigieksami arendamise komisjoni koosseis

Eesti keele riigieksami arendamise kava 2008 - 2012


Abiks õpilasele ja õpetajale:

Õpilasele ja õpetajale ülesandeid harjutamiseks (täiendatud)

Eesti keele riigieksami eristuskiri 2012 (kavand)


Eesti keele riigieksam 2012 erileht (Õpetajate Leht, nr 38, 21.10.11)

Eesti keele riigieksam 2012 erileht (lk 1)

Eesti keele riigieksam 2012 erileht (lk 2)

Eesti keele riigieksam 2012 erileht (lk 3)

Eesti keele riigieksam 2012 erileht (lk 4)


Katseeksamist:

Katseeksamil osalenud koolide nimekiri 2011

Katseeksamil osalenud koolide nimekiri 2010

Eeltestimine ja eksamiülesanded

 

Katseeksam 2011

2011. a katseeksami tulemustest (avaneb uues aknas)

Koolitused jaanuar 2011

Eesti keele katseeksamist 2011

Eesti keele katseeksam 2011

Kirjandi hindamisjuhend 2011

Lugemisosa hindamisjuhend 2011

Lugemisülesannete võti 2011


Katseeksam 2010

Eesti keele katseeksam 2010

Eesti keele katseeksam 2010

Kirjandi hindamisjuhend 2010

Lugemisülesannete võti 2010

Lugemisülesannete hindamisjuhend 2010


viimati muudetud: 21.11.2011
»Riigieksamite materjalid 2012
»Riigieksamite materjalid 2011
»Riigieksamite materjalid 2010
»Riigieksamite materjalid 2009
»Riigieksamite materjalid 2008
»Varasemate riigieksamite materjalid
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2012
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2011
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2010
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2009
»Põhikooli lõpueksamite materjalid 2008
»Varasemate põhikooli lõpueksamite materjalid
»Eksamitööde ja tasemetööde analüüsid
»Euroopa keeleoskusuuring
»PISA
»TIMSS
»Eesti keele katseeksamite 2010-2011 materjalid
»Vene keele katseeksamite 2010-2011 materjalid