EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Õppekirjandus > Õppekirjanduse seminar 15.06.2010

» Õppekirjanduse seminar 15. juunil 2010.a

Viive Ruusi ettekanne

Tiia Listeri ettekanne

viimati muudetud: 07.09.2010
»Riiklikele õppekavadele vastav õppekirjandus
»Õppekirjanduse seminar 15.06.2010
»Soovitusi õppekirjanduse koostamiseks
»Kooliraamatukogu