EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Õppekirjandus

» Õppekirjandus


Olemasoleva õppekirjanduse kasutamine ning õppekirjanduse järk-järguline uuendamine

Uuenenud riiklike õppekavade rakendamine ei too tingimata kaasa kogu õppekirjanduse kohest väljavahetamist, see toimub järkjärguliselt ning vastavalt vajadusele õppeaineti erinevalt, arvestades õppekavade rakendumise ajakava ning ainekavades tehtud muudatuste ulatust ja iseloomu.

Õppekirjanduse uuendamisest aastatel 2010- 2013: Uute riiklike õppekavade rakendamine aastatel 2010-2013

 Õppekirjandusega seonduv on sätestatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses

Alates 17. augustist 2009.a on  õppekirjanduse väljaandjatele ja maaletoojatele avatud juurdepääs õppekirjanduse registrile Eesti Hariduse Infosüsteemis.  Alamsüsteemi eesmärkideks on võimaldada kirjastajatel iseseisvalt õppekirjandus registreerida ja anda üldsusele võimalus registreeringutega tutvuda.

Õppekirjanduse registreerimiseks ja sellega seotud toimingute tegemiseks peab autoriseeritud kasutaja infosüsteemi id-kaardi abil sisse logima, olemasolevate registreeringutega saab tutvuda EHISe avalikus vaates.

Taotlused alamregistri kasutusõiguste saamiseks tuleb saata e-posti aadressile ja taotlusel esitatav informatsioon peab sisaldama andmeid nii kirjastuse kui ka töötaja kohta, keda kirjastus soovib määrata omapoolseks administraatoriks. Kirjastuse andmetest peavad esitatud olema selle registreerimiskood, täpne nimetus, aadress ja kontaktandmed. Töötaja kohta käiv informatsioon peab sisaldama tema nime, isikukoodi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi. Vastus infosüsteemi kasutusõiguste loomise kohta edastatakse kirjastuse poolt esitatud administraatori e-posti aadressile.

Lisainformatsioon:
Eesti Hariduse Infosüsteemi kasutajatugi

735 0577
735 0574

viimati muudetud: 26.04.2012
»Riiklikele õppekavadele vastav õppekirjandus
»Õppekirjanduse seminar 15.06.2010
»Soovitusi õppekirjanduse koostamiseks
»Kooliraamatukogu