EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Õppekavad > Põhikooli riiklik õppekava (2010). Lisa 1 (vene keeles)
Постановление Правительства Республики от 28 января 2010 г. № 13 «Государственная программа обучения для основной школы». Приложение 1 (кроме программы эстонского языка и литературы)

viimati muudetud: 16.02.2011
»Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
»Põhikooli riiklik õppekava (Vabariigi Valitsuse määrus 16.01.2011 nr 1)
»Põhikooli riiklik õppekava (2010). Lisa 1 (vene keeles)
»Gümnaasiumi riiklik õppekava (Vabariigi Valitsuse määrus 06.01.2011 nr 2)
»Gümnaasiumi riiklik õppekava (2010). Lisa 1 (vene keeles)
»Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava (Vabariigi Valitsuse määrus nr 56 25.01.2002)
»Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (Vabariigi Valitsuse määrus 16.12.2010 nr 182)
»Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (haridus- ja teadusministri määrus nr 21 24.03.1999)
»Toimetuleku riiklik õppekava (haridus- ja teadusministri määrus nr 59 15.12.1999)
»Kutseõppeasutuste õppekavad
»Ainenõukogud
»Rahvusvähemused
»Arenguvestlused
»Küsitlused, uuringud, ülevaated
»www.oppekava.ee