EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Õppekavad

» Üld- ja kutsehariduse riiklikud õppekavad

Parempoolsest menüüst leiate kehtivad üldhariduse ja kutsehariduse õppekavad, õppekavaarendusega seonduvat, samuti uuringuid, küsitlusi ja ülevaateid.

Lähem info: tel 735 0504

 


viimati muudetud: 17.02.2011
»Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava
»Põhikooli riiklik õppekava (Vabariigi Valitsuse määrus 16.01.2011 nr 1)
»Põhikooli riiklik õppekava (2010). Lisa 1 (vene keeles)
»Gümnaasiumi riiklik õppekava (Vabariigi Valitsuse määrus 06.01.2011 nr 2)
»Gümnaasiumi riiklik õppekava (2010). Lisa 1 (vene keeles)
»Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava (Vabariigi Valitsuse määrus nr 56 25.01.2002)
»Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (Vabariigi Valitsuse määrus 16.12.2010 nr 182)
»Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (haridus- ja teadusministri määrus nr 21 24.03.1999)
»Toimetuleku riiklik õppekava (haridus- ja teadusministri määrus nr 59 15.12.1999)
»Kutseõppeasutuste õppekavad
»Ainenõukogud
»Rahvusvähemused
»Arenguvestlused
»Küsitlused, uuringud, ülevaated
»www.oppekava.ee