EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Kutseharidus > VÕTA > VÕTA võrgustiku seminarid 2010

» VÕTA võrgustiku infopäevad 2010

Programmi "Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013" raames toimusid 2010. aastal VÕTA teemalised infopäevad kutseõppeasutustele. 25.-26. veebruaril toimus infopäev Tallinnas ning 04.-05. märtsil Tartus. Allolevalt leiate infopäevade ettekanded.

Kutseõppes õpingud katkestanute jätkuõppe programm „KUTSE“ (Aivi Virma)

VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine) olukorra kaardistus Eesti kutseõppeasutustes (Anu Kose)

VÕTA põhimõtted ja protsess (Inga Vau)

Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013 ja VÕTA (Riina Tallo)

karjääriteenused kutsehariduse kontekstis (Mare Lehtsalu)

viimati muudetud: 22.08.2011
»Riiklikud õppekavad
»Riiklike õppekavade arendus
»Õppekavarühmade nõukogud
»Kooli õppekavad
Ȇldharidusained
»Õppematerjalid
»Õpetajale ja õppekava arendajale
»Riiklik tunnustamine
»Praktika
»ECVET
»VÕTA
»VÕTA võrgustiku seminar 2012
»VÕTA võrgustiku seminar 2011
»VÕTA võrgustiku seminarid 2010
»HEV
»Kutsestandardid
»Hindamine
»Uurimused
»Projektid ja programmid
»Õigusloome
»E-kalender