EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Kutseharidus > VÕTA > VÕTA võrgustiku seminar 2011

» VÕTA võrgustiku seminar august 2011


Programmi "Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 - 2013" raames toimus VÕTA võrgustiku seminar 11.-12.08.2011.

VÕTA okukorra kaardistus Eesti kutseõppeasutustes 2 (Anu Kose)

VÕTA võrgustik kõrghariduses (Raul Ranne)

VÕTA rakendamise peamised põhimõtted (Inga Vau)
viimati muudetud: 22.08.2011
»Riiklikud õppekavad
»Riiklike õppekavade arendus
»Õppekavarühmade nõukogud
»Kooli õppekavad
Ȇldharidusained
»Õppematerjalid
»Õpetajale ja õppekava arendajale
»Riiklik tunnustamine
»Praktika
»ECVET
»VÕTA
»VÕTA võrgustiku seminar 2012
»VÕTA võrgustiku seminar 2011
»VÕTA võrgustiku seminarid 2010
»HEV
»Kutsestandardid
»Hindamine
»Uurimused
»Projektid ja programmid
»Õigusloome
»E-kalender