EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Kutseharidus > VÕTA

» VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine)

Avaldus

Lisa 1. Töökogemuse/iseseisvalt õpitu arvestamine

Lisa 2. Täiendusõppe arvestamine

Lisa 3. Õppeainete arvestamine

VÕTA komisjoni/hindaja otsus

2010 VÕTA infopäeva ja koolituste osalejad koolide lõikes

2011. aastal VÕTA koolitustest osavõtjad koolide lõikes


Taotlusdokumentide põhjad on soovituslikud. Kutseõppeasutused võivad neid võtta aluseks taotlusdokumentide väljatöötamisel ja arendamisel. Dokumentides võib teha vastavalt vajadusele muudatusi.

Taotlusdokumentide väljatöötamisel kutsehariduse sihtgrupile on aluseks võetud ESF-i PRIMUS programmi poolt väljatöötatud taotlusdokumentide näidised kõrgkoolidele.

Soovitame tutvuda VÕTA portaalis vota.archimedes.ee leiduvate materjalidega.

VÕTA portaal on välja töötatud ESF programmi PRIMUS raames.

Küsimuste korral pöörduda Katrin Tammjärve poole tel 7350658
viimati muudetud: 28.05.2012
»Riiklikud õppekavad
»Riiklike õppekavade arendus
»Õppekavarühmade nõukogud
»Kooli õppekavad
Ȇldharidusained
»Õppematerjalid
»Õpetajale ja õppekava arendajale
»Riiklik tunnustamine
»Praktika
»ECVET
»VÕTA
»VÕTA võrgustiku seminar 2012
»VÕTA võrgustiku seminar 2011
»VÕTA võrgustiku seminarid 2010
»HEV
»Kutsestandardid
»Hindamine
»Uurimused
»Projektid ja programmid
»Õigusloome
»E-kalender