EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Kutseharidus > Riiklike õppekavade arendus

» Riiklike õppekavade arendus


Riiklike õppekavade arendus toimub aastani 2013 ESF programmi "Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013" raames.KUTSEHARIDUSE RIIKLIKU ÕPPEKAVA KOOSTAMISE KONTSEPTUAALSED ALUSED

Loeng: Kutsehariduse õppekava kontseptuaalsed alused (Sirje Rekkor)

Eriala- ja üldharidusõpingute lõimimine kutseõppes

Võtmepädevused
viimati muudetud: 17.05.2012
»Riiklikud õppekavad
»Riiklike õppekavade arendus
»Õppekavarühmade nõukogud
»Kooli õppekavad
Ȇldharidusained
»Õppematerjalid
»Õpetajale ja õppekava arendajale
»Riiklik tunnustamine
»Praktika
»ECVET
»VÕTA
»HEV
»Kutsestandardid
»Hindamine
»Uurimused
»Projektid ja programmid
»Õigusloome
»E-kalender