EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Kutseharidus > Riiklik tunnustamine

» Riiklik tunnustamine

Programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ üks eesmärke on välja töötada ja rakendada kutsehariduses riikliku tunnustamise süsteem.

2010. aasta sügisest on sellesisulisi tegevusi eest vedamas programmi partnerina Sihtasutuse Archimedes juures tegutsev Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA).

Täpsema info riikliku tunnustamise suunalistest tegevustest leiate partneri kodulehelt http://www.ekka.archimedes.ee/kutsekoolile/

viimati muudetud: 01.10.2010
»Riiklikud õppekavad
»Riiklike õppekavade arendus
»Õppekavarühmade nõukogud
»Kooli õppekavad
Ȇldharidusained
»Õppematerjalid
»Õpetajale ja õppekava arendajale
»Riiklik tunnustamine
»Praktika
»ECVET
»VÕTA
»HEV
»Kutsestandardid
»Hindamine
»Uurimused
»Projektid ja programmid
»Õigusloome
»E-kalender