EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Kutseharidus > Praktika

» Praktika juhendmaterjalid ja näidisdokumendid

2010. aasta detsembris valmisid programmi "Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013" raames allolevad praktikaalased näidisdokumendid ja juhendmaterjalid. Materjalid on koolidele soovituslikud.

Kooli praktikakorralduse kava
Juhend koolipoolsele juhendajale
Praktikajuhend ettevotjale
Praktikajuhend oppijale
Praktikakorralduse raamleping
Praktika leping
Praktikalepingu lisa

Praktikajuhendajate konkursi koolituste ja seminaride alusvormid
Päevakava vorm
Registreerimisleht 1-päevane koolitus/seminar
Registreerimisleht 2-päevane koolitus/seminar
Tagasiside koolitusele
Tagasiside seminarile

Kutseõppeasutuse praktikakoordinaatorite võrgustiku seminari materjalid (07.12.2011)
Milleks paberimajandus?! - Mari Tikerpuu
Kool koostöös praktika ettevõttega - Anne Kersna
Lisa 1 - Praktika aruande kaitsmise soovituslik mudel
Lisa 2 - Oponendileht
Rühmatööde kokkuvõte
Praktika valupunktid
viimati muudetud: 19.12.2011
»Riiklikud õppekavad
»Riiklike õppekavade arendus
»Õppekavarühmade nõukogud
»Kooli õppekavad
Ȇldharidusained
»Õppematerjalid
»Õpetajale ja õppekava arendajale
»Riiklik tunnustamine
»Praktika
»Praktika Euroopa Liidus
»ECVET
»VÕTA
»HEV
»Kutsestandardid
»Hindamine
»Uurimused
»Projektid ja programmid
»Õigusloome
»E-kalender