EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Kutseharidus > Õppematerjalid

» Õppematerjalid

ESF-i programmi "Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013" raames viidi 2008-2009 läbi õpetamist toetavate materjalide kaardistused. Kaardistuste üheks eesmärgiks oli selgitada välja prioriteetsed valdkonnad õppematerjalide koostamisel. Kaardistatud ning valminud õppematerjalid on kättesaadavad programmi kodulehel.

Kutsehariduse e-õppematerjale leiab E-Õppe Arenduskeskuse poolt hallatavast repositooriumist.

E-Õppe Arenduskeskus loodi eraldiseisva struktuuriüksusena Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (EITSA) koosseius 2. mail 2006. aastal. Arenduskeskus koordineerib Eesti kutse- ja kõrghariduses kahte konsortsiumi: Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumi.

Repositoorium võimaldab:

  • Sisestada e-kursuste materjale
  • Sisestada digitaalseid õpiprojekte
  • Sirvida üles laetud materjale
  • Otsida materjale
  • Muuta oma üles laetud materjale
viimati muudetud: 24.08.2010
»Riiklikud õppekavad
»Riiklike õppekavade arendus
»Õppekavarühmade nõukogud
»Kooli õppekavad
Ȇldharidusained
»Õppematerjalid
»Õpetajale ja õppekava arendajale
»Riiklik tunnustamine
»Praktika
»ECVET
»VÕTA
»HEV
»Kutsestandardid
»Hindamine
»Uurimused
»Projektid ja programmid
»Õigusloome
»E-kalender