EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Kutseharidus > Kutsestandardid

» Kutsestandardid

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse kutsetegevust ning esitatakse kutsealade ja - tasemete kompetentsusnõuded ehk töö tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Kutsekoda

viimati muudetud: 26.08.2010
»Riiklikud õppekavad
»Riiklike õppekavade arendus
»Õppekavarühmade nõukogud
»Kooli õppekavad
Ȇldharidusained
»Õppematerjalid
»Õpetajale ja õppekava arendajale
»Riiklik tunnustamine
»Praktika
»ECVET
»VÕTA
»HEV
»Kutsestandardid
»Hindamine
»Uurimused
»Projektid ja programmid
»Õigusloome
»E-kalender