EST : ENG : RUS
Valdkonnad > Kutseharidus > HEV

» Hariduslikud erivajadused (HEV)

Aruanne mentorprogrammi tegevuste kohta erivajadustega isikute kutseõppe valdkonna arendamisel ja toimetulekuõppe juurutamisel

Aruande lisa 1

Koolitasandi õppekorralduse juhismaterjalid

Kutseõppeasutuste personali koolitusvajadused HEV valdkonnas

viimati muudetud: 08.02.2012
»Riiklikud õppekavad
»Riiklike õppekavade arendus
»Õppekavarühmade nõukogud
»Kooli õppekavad
Ȇldharidusained
»Õppematerjalid
»Õpetajale ja õppekava arendajale
»Riiklik tunnustamine
»Praktika
»ECVET
»VÕTA
»HEV
»Konverents "Ainulaadne õppija kutseõppes - märkan, hoolin, arvestan"
»Lapsevanemate küsitluse raport "Hariduslike erivajadustega õpilaste õppimisvõimalused kutseõppeasutustes"
»Kutsestandardid
»Hindamine
»Uurimused
»Projektid ja programmid
»Õigusloome
»E-kalender