EST : ENG : RUS
Üldinfo > Lõppenud projektid > HETA

» Projekti HETA materjalid. Projekt lõppes detsembris 2007

HETA

 

PROJEKT
 
Kutsekvalifikatsioonieksamite ja nende sooritusvõimaluste arendamine Tallinna ja Helsingi piirkonnas (HETA)
 
aprill 2007 – detsember 2007
 
 
 
 
 
viimati muudetud: 22.10.2008
»Kutseõpetajate väljaõppe ja täienduskoolituse süsteemi arendamine
»Kutseõppeasutuste õppekavade arendus
»HETA
»Eesti keele oskustasemete kirjeldamine
»Kaasava koolikultuuri ja diferentseeritud õppe alase täiendkoolituse õppekava väljatöötamine
»ECVET – Euroopa kutsehariduse ainepunktide ülekandesüsteem – võrgustiku arendamine läbi õppekavade