EST : ENG : RUS
Üldinfo > Lõppenud projektid > ECVET – Euroopa kutsehariduse ainepunktide ülekandesüsteem – võrgustiku arendamine läbi õppekavade

» ECVET – Euroopa kutsehariduse ainepunktide ülekandesüsteem – võrgustiku arendamine läbi õppekavadedef

Leonardo da Vinci on Elukestva õppe programmi (2007-2013) allprogramm, mis on suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas.

 
Projekti kood: LLP-LdV/VETPRO/2007/EE/020

Projekti nimi: ECVET – Euroopa kutsehariduse ainepunktide ülekandesüsteem – võrgustiku arendamine läbi õppekavade

Akronüüm: ECVET-EE

Projekti kestus: 1.02.2008 – 31.07.2008

 
Mis on ECVET?

ECVET on Euroopa kutsehariduse õpitulemuste ülekandmise, akumuleerimise ja tunnustamise süsteem, mis toetab otseselt isikuid, kes püüavad üle kanda erinevatest haridusasutustest või riikidest saadud kvalifikatsioone või kvalifikatsiooniühikuid. Haridus- ja Teadusministeerium toetab ECVET-i kasutuselevõtu kontseptsiooni Eestis. ECVET-i rakendamise eesmärk on parandad kvalifikatsioonide läbipaistvust, pakkuda ühislähenemist kvalifikatsioonide ning õpitulemuste kehtivaks tunnistamise korra kirjeldamisele, et muuta neid kergemini mõistetavaks üleminekul ühest süsteemist teise.

 
Projekti eesmärgid:

1) informatsiooni kogumine ECVET-i juurutamise kogemusest EL liikmesriikides;

2) ECVET-i praktiliseks rakendamiseks vajalike andmete (nagu hindamine, tunnustamine, akumuleerimine ja ülekandmine) kindlaksmääramine;

3) ettevalmistus koostöövõrgustiku loomiseks, et hõlbustada ühest õpekavast teise ja/või ühest kvalifikatsioonisüsteemist teise liikuvate inimeste õpitulemuste ülekandmist ja akumuleerimist.


Projekti välispartner:

Projekti välispartneriks on Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto (CPV) /(Veneto Productivity Centre) Itaalias. Projekti partneril on olnud mitu ECVET süsteemi väljatöötamisega seotud projekti teiste Euroopa riikidega, ning on tihedad kontaktid piirkonna ettevõtetega ja kutseharidust andvate õppeasutustega.

 
Osalejad:

Projekti koostöölähetusel osaleb 6 Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kutsehariduse osakonna eksperti. Ühenädalane lähetus toimub 2008. aasta mai lõpus Itaalias, Vicenza.

 
Tegevused:

- tutvutakse partnerorganisatsiooniga;

- tutvutakse Itaalia kutseharidussüsteemiga;

- külastatakse kutseharidusõppeasutusi;

- külastatakse praktikakohti/ettevõtteid;

- kuulatakse Itaalia kogemusi erinevatest projektidest ECVET süsteemi väljaarendamiseks ja rakendamiseks.

 
Oodatavad tulemused:

on välja selgitada vajalikud andmed ECVET-i praktiliseks rakendamiseks Eestis, mis võimaldab koolituspakkujatele, praktikutel ja pädevatel asutustel lihtsamalt võrrelda eri riikides saadud õpitulemusi ning neid kehtivaks tunnistada ja tunnustada. Luua tingimused koostöövõrgustiku käivitamiseks. Vahetada kogemusi õppekavade ülesehitusest ja nende rekendumisest praktikas.

 
viimati muudetud: 22.10.2008
»Kutseõpetajate väljaõppe ja täienduskoolituse süsteemi arendamine
»Kutseõppeasutuste õppekavade arendus
»HETA
»Eesti keele oskustasemete kirjeldamine
»Kaasava koolikultuuri ja diferentseeritud õppe alase täiendkoolituse õppekava väljatöötamine
»ECVET – Euroopa kutsehariduse ainepunktide ülekandesüsteem – võrgustiku arendamine läbi õppekavade