EST : ENG : RUS
Üldinfo > Lõppenud projektid

» Lõppenud projektid


Parempoolsest menüüst leiate Euroopa Liidu poolt rahastatud projektide materjalid. Nende projektide eestvedaja oli Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, tänaseks on projektid lõppenud.

Lähem info: 

tel 7350 500


 

 

viimati muudetud: 08.04.2011
»Kutseõpetajate väljaõppe ja täienduskoolituse süsteemi arendamine
»Kutseõppeasutuste õppekavade arendus
»HETA
»Eesti keele oskustasemete kirjeldamine
»Kaasava koolikultuuri ja diferentseeritud õppe alase täiendkoolituse õppekava väljatöötamine
»ECVET – Euroopa kutsehariduse ainepunktide ülekandesüsteem – võrgustiku arendamine läbi õppekavade