EST : ENG : RUS
Üldinfo > Avalik teave > Teenusstandardid

» Teenusstandardid

 

viimati muudetud: 05.05.2011
»Vastuvõtuajad
»Plankide vormid
»Dokumendiregister. Teabenõude esitamine
»Õigusloome
»Tööplaanid ja tegevusaruanded
»Palgaandmed
»Teenusstandardid
»Sõidukulude hüvitamine kolmandatele isikutele
»Hanked
»Programmide hanked
»Taustauuringud programmides
»Töövõtu- ja käsunduslepingu üldtingimused