EST : ENG : RUS
Üldinfo > Avalik teave > Programmide hanked

» ESF programmide lihtsustatud menetlusega hanked ja konkursidESF programmide hanked on alates 1. jaanuarist 2012 leitavad SA Innove kodulehel.


viimati muudetud: 15.02.2012
»Vastuvõtuajad
»Plankide vormid
»Dokumendiregister. Teabenõude esitamine
»Õigusloome
»Tööplaanid ja tegevusaruanded
»Palgaandmed
»Teenusstandardid
»Hanked
»Programmide hanked
»Taustauuringud programmides
»Töövõtu- ja käsunduslepingu üldtingimused