EST : ENG : RUS
Üldinfo > Avalik teave > Õigusloome

» Õigusloome


Õigusaktid on leitavad Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Õigusaktide eelnõud, mis on esitatud avalikuks konsulteerimiseks, kooskõlastamiseks või Vabariigi Valitsusele, on leitavad Eelnõude Infosüsteemi (EIS) andmebaasist.

Kinnitatud õigusaktid on kättesaadavad Riigi Teatajast

viimati muudetud: 23.01.2012
»Vastuvõtuajad
»Plankide vormid
»Dokumendiregister. Teabenõude esitamine
»Õigusloome
»Tööplaanid ja tegevusaruanded
»Palgaandmed
»Teenusstandardid
»Hanked
»Programmide hanked
»Taustauuringud programmides
»Töövõtu- ja käsunduslepingu üldtingimused