EST : ENG : RUS
Üldinfo > Avalik teave > Hanked

» Hanked


Hetkel ühtegi aktiivset hanget ei ole.
Hangete ajalooga saab tutvuda e-riigihangete keskkonnas: Riigihanked
viimati muudetud: 28.03.2012
»Vastuvõtuajad
»Plankide vormid
»Dokumendiregister. Teabenõude esitamine
»Õigusloome
»Tööplaanid ja tegevusaruanded
»Palgaandmed
»Teenusstandardid
»Hanked
»Programmide hanked
»Taustauuringud programmides
»Töövõtu- ja käsunduslepingu üldtingimused