EST : ENG : RUS
Programmid > Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine > Programmi tegevused > Pedagoogide kutsealase arengu toetamine ja täienduskoolitussüsteemi arendamine > Haridusasutuste juhtide kompetentsusmudeli arendamine ja rakendamine
»Kontaktid
»Programmi tegevused
»Pedagoogide kutsealase arengu toetamine ja täienduskoolitussüsteemi arendamine
»Täienduskoolituse kvaliteedi kriteeriumite väljatöötamine
»Haridusasutuste juhtide kompetentsusmudeli arendamine ja rakendamine
»Kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine ja rakendamine pedagoogidele
»Pedagoogide koostöövõrgustike arendamine professionaalse arengu toetamiseks
»Kutse- ja erialaste võrgustike tegevuse toetamine
»Teavitus
Ȇritused
»Õpetaja kutse andmine
»Dokumendid
»Võrgustikutöö uudiskiri