EST : ENG : RUS
Programmid > Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine > Programmi tegevused > Haridusasutuste juhtide kompetentsusmudeli arendamine ja rakendamine

» Õpetajakoolitused. Haridusasutuse juhi kompetentsusmudel

3_logo_koos.BMP

Ettekandeid haridusasutuse juhi kompetentsusmudelist ESFi programmi "Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014" avaürituselt.

Koolitaja Anu Virovere ettekanne haridusasutuse juhi kompetentsusmudelist

HTMi välishindamise nõuniku Maie Kitsingu ettekanne "OECD ""Leadership"

Juhtimiskonsultandi Mait Raava ettekanne haridusasutuse juhi kompetentsusmudelist ning uutest suundadest juhtimises

  Haridusasutuse juhi kompetenstusmudeli töögrupi töö kokkuvõte ja aruanne

 

viimati muudetud: 01.06.2010
»Kontaktid
»Programmi tegevused
»Pedagoogide kutsealase arengu toetamine ja täienduskoolitussüsteemi arendamine
»Täienduskoolituse kvaliteedi kriteeriumite väljatöötamine
»Haridusasutuste juhtide kompetentsusmudeli arendamine ja rakendamine
»Kvalifikatsiooni tõendamise põhimõtete arendamine ja rakendamine pedagoogidele
»Pedagoogide koostöövõrgustike arendamine professionaalse arengu toetamiseks
»Kutse- ja erialaste võrgustike tegevuse toetamine
»Teavitus
Ȇritused
»Õpetaja kutse andmine
»Dokumendid
»Võrgustikutöö uudiskiri