EST : ENG : RUS
Programmid > Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine > Üritused > Koolimeeskondade ja ekspertide I seminar 18.-19. november 2011. a Tallinn

» Koolimeeskondade ja ekspertide I seminar 18.-19. november 2011. a Tallinn

Hindamise roll hariduses - Aaro Toomela
Eksami koostamise protsess ja eksamiülesanded - Ülle Türk
Gümnaasiumi koolieksam ja sellega seotud õigusaktid - Ain Tõnisson
Rühmatööd I rühm
Rühmatööd II rühm
Rühmatööd III rühm
Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri
Rühmatööd IV rühm
Eksami eristuskiri IV rühm


viimati muudetud: 29.11.2011
»Kontaktid
»Programmi tegevused
»Teavitus
Ȇritused
»Pedagoogide Ühenduste Ülene Koostööpäev 22.03.2012
»Koolieksami eksamiülesannete koostamise ja hindamise seminarid märts 2012
»Õppereis konverentsile "Language World 2012: Languages for all" 29.-31.03.2012
»Koolimeeskondade ja ekspertide I seminar 18.-19. november 2011. a Tallinn
»Haridusasutuste juhi kompetentsusmudeli rakendussüsteemi väljatöötamine
»Pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmise põhimõtete arendamise ja rakendamise väljatöötamine
»Pedakoogide kutse- ja erialaste koostöövõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine
»Võrgustike arendamise konkurss
»Õppeasutuste meeskondade koolitus "Kujundav hindamine õppeprotsessis"
»Konverentsid
»Õpetaja kutse andmine
»Dokumendid
»Võrgustikutöö uudiskiri