EST : ENG : RUS
Programmid > ÕKVA > Programmi tegevused > Õppeasutuste sisehindamise rakendamise toetamine

» Kokkuvõte ekspertide kogu ja õppekavade töörühma tööst

Kokkuvõte ekspertide kogu töörühma tegevusest

Kokkuvõte õppekavade töörühma tegevusest

Kokkuvõte koolitusmaterjalidest

viimati muudetud: 23.11.2011
»Kontaktid
»Programmi tegevused
»Õppeasutuste sisehindamise rakendamise toetamine
»Võimaluse loomine veebipõhiste rahuloluküsitluste läbiviimiseks ning tulemuste analüüsimiseks
»Õppeasutuste tunnustussüsteemi väljatöötamine ja rakendamine
»Õpitulemuste välishindamise toetamine
Ȇritused
»Dokumendid
»Osalemisvõimalused
»Teavitus